Kiedy zostałam zaproszona do udziału w akcji Krewniacy, nie miałam wątpliwości. To piękna akcja. Jestem Krewniaczką już wiele lat.